Virksomhedsudvikling er udvikling af din virksomhed, og denne udvikling kan ske på mange forskellige måder. Nedenfor angives forhold der normalt giver resultater.

Iværksættervirksomhed

I en iværksættervirksomhed er der to mål. For det første skal iværksættervirksomheden kun etableres hvis der er udsigt til at virksomheden har et levedygtigt grundlag, og for det andet skal der opnås en tilstrækkelig kassekredit. Virksomhedsudvikling i en iværksættervirksomhed kan derfor bestå i gennemgang af en forretningsplan, eller hjælp til at lave en forretningsplan, samt udarbejdelse af driftsbudget, investeringsbudget, likviditetsbudget og budget for iværksætterens privatøkonomi.

Vækstvirksomhed

I en vækstvirksomhed går tingene oftest meget stærkt, da omsætningen og aktiviteten stiger eksplosivt. Det betyder at der enten er for få medarbejdere, eller at der er for mange nye medarbejdere der ikke ved hvordan opgaverne løses mest effektivt. Virksomhedsudvikling i en vækstvirksomhed kan derfor bestå i procesoptimering, hvor der udarbejdes forretningsgange der hjælper medarbejderne til at løse de enkelte opgaver mest effektivt.

Stagnerende virksomheder

Selv de bedste forretningsideer bliver før eller siden overhalet af en konkurrent, den teknologiske udvikling eller lignende. Når omsætningen begynder at stagnere bør virksomheden kritisk overveje om der er tale om en forbigående stagnering, eller om der er tale om en permanent stagnering. Her kan virksomhedsudvikling bestå i en analyse af konkurrencesituationen i branchen, af interne og eksterne forhold mv. opdelt på virksomhedens forretningsområder. Disse analyser sammenholdes med rentabilitetsberegninger på kunder og produkter, hvorefter virksomhedens strategi kan revurderes. Hvis det herefter overvejes at foretage strategiske ændringer, bør der udarbejdes driftsbudget for at vurdere den forventede indtjening af de påtænkte ændringer, samt likviditetsbudget for at vurdere om der er tilstrækkelig med kapital til at gennemføre de påtænkte ændringer.

Virksomheder i tilbagegang

I virksomheder hvor der opleves tilbagegang i omsætningen og denne tilbagegang ikke vurderes at være midlertidig, er der endnu større risiko for at virksomhedsstrategien skal ændres end i stagnerede virksomheder. Selve virksomhedsudviklingen vil ligne opgaverne i stagnerede virksomheder, men der kan være mindre tid til rådighed til at gennemføre påtænkte ændringer.

Kriseramte virksomheder

I kriseramte virksomheder er der ikke alene tilbagegang i omsætning – der er også mangel på likviditet. Derfor er det nødvendigt at fremskaffe likviditet ved, om muligt, at optage yderligere gæld i banken, ved at sælge anlægsaktiver, ved at frasælge forretningsområder osv. Herefter begynder virksomhedsudviklingen som ved virksomheder i tilbagegang. Det bemærkes at der ofte er stort tidspres da likviditeten er knap, samt stort pres på ledelsen fra både bank, medarbejdere og leverandører, ligesom visse kunder ikke tør lægge ordrer af frygt for at den kriseramte virksomhed snart går konkurs. Der kan derfor være behov for sparring og støtte til ledelsen.

Tilbud på hjælp til virksomhedsudvikling

Vi udarbejder gerne uforpligtende tilbud på hjælp til virksomhedsudvikling. Vi tilbyder en bred skare af forskellige eksperter som statsautoriserede revisorer, universitetsuddannede strategieksperter med erhvervserfaring, tidligere direktører, bestyrelsesmedlemmer, salgstrænere mv. Vi udarbejder en konkret plan for virksomhedsudvikling i tæt dialog med den enkelte virksomhed og måler kvaliteten af vores rådgivning i vore kunders målbare fremgang.