Som selvstændig erhvervsdrivende kan man vælge at beskatte overskuddet i virksomheden efter personskatteloven, efter kapitalafkastordningen eller efter virksomhedsordningen – også kaldet virksomhedsskatteordningen. Beskatning ved brug af virksomhedsordning har flere fordele:

  • Der opnås fradrag for erhvervsmæssige renteudgifter i personlig indkomst
  • Der er mulighed for resultatudjævning, hvorved mange kan undgå at betale topskat
  • Beskatning nedsættes ved beregning af kapitalafkast

Betingelser for brug af virksomhedsordning

For at kunne bruge virksomhedsordningen skal der være tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Virksomhedsordningen kan derfor ikke anvendes af lønmodtagere. Herudover skal der være en skarp opdeling imellem virksomhedens økonomi og ejerens private økonomi. Virksomheden skal derfor have sine egne bankkonti, bogføre alle bilag efter bogføringsloven, udarbejde årsregnskab og udarbejde skattemæssig indkomstopgørelse som opfylder mindstekravsbekendtgørelsen.

Tilbud på virksomhedsordning

Som det fremgår er der skattemæssige fordele ved at bruge virksomhedsordningen. Der er dog også den ulempe, at der er forholdsvist meget arbejde forbundet med at bruge virksomhedsordningen. Der skal opgøres et kapitalafkastgrundlag, en indskudskonto, en mellemregningskonto, foretages hævninger efter hæverækkefølgen, foretages rentekorrektion osv. Herudover kan overskydende likviditet ikke investeres i børsnoterede aktier, hvilket er en mulighed i et kapitalselskab. Vi rådgiver om skattemæssige opgørelser, herunder om hvorvidt virksomhedsordningen er den bedste løsning for dig ud fra din situation. Herudover udarbejder vi selvfølgelig også gerne skattemæssig opgørelse ved brug af virksomhedsordningen efter konkret aftale.

Skatteekspert, Erik Delmer

Skatteekspert

Erik Delmer
ede@revision-plus.dk
+45 88 44 77 16
Mere om Erik Delmer