En virksomhed kan struktureres på rigtig mange måder. Hver af disse virksomhedsformer har hver deres fordele og ulemper, særligt hvad angår hæftelse og skatteforhold. De mest almindelige virksomhedsformer er:

Hjælp til valg mellem virksomhedsformer

Vi rådgiver om valg af virksomhedsform ud fra skattemæssige, selskabsretlige og forretningsmæssige overvejelser. Vi rådgiver både om valg af virksomhedsformer for iværksættere ved etablering af virksomhed, og vi rådgiver om hvordan en bestemt virksomhedsstruktur kan opnås for igangværende virksomheder ved hjælp af omstruktureringer som virksomhedsomdannelse, aktieombytning, tilførsel af aktiver, spaltning og fusion.