Der findes ikke en model der med to streger under facit fortæller hvad en virksomhed er værd – men der findes forskellige modeller der tilsammen hjælper ved værdiansættelse af virksomhed. Helt grundlæggende er der dog nogle forhold som generelt forøger værdien af en virksomhed:

  • Virksomheden har gennem flere år haft stort, stigende årligt overskud
  • Virksomheden har udviklet et nyt produkt som forventes at generere fremtidigt overskud
  • Der er åbenbare optimeringsmuligheder i virksomheden
  • Køber forventer store synergieffekter ved en sammenlægning
  • Køber forventer stigende salgspriser på egne produkter ved at fjerne en konkurrent fra markedet

Når man køber en virksomhed, er det først og fremmest den fremtidige indtjening i denne virksomhed der købes. Teoretisk set er det derfor ligegyldigt om en virksomhed historisk set har leveret store overskud, da det er de fremtidige overskud man køber. I praksis er historiske overskud dog ofte en god indikator på om en virksomhed i det hele taget er i stand til at tjene penge. Omvendt er historiske overskud ikke en garanti for fremtidige overskud, da markedet kan have ændret sig. En sådan markedsændring kan være en virksomhed som har udviklet et nyt produkt, som kan revolutionere markedet. Der findes talrige eksempler på sådanne revolutioner, såsom Kodak der blev slået af digitalkameraer og Nokia som blev slået af Iphones. Det er derfor meget vigtigt ikke ukritisk at anvende historiske overskud til vurdering af fremtidige overskud.

For så vidt angår forventede optimeringsmuligheder, synergieffekter og stigende salgspriser, er disse ofte mindre end man forventer.

Modeller til værdiansættelse af virksomhed

Der findes som sagt en række modeller og metoder til brug for værdiansættelse af virksomhed. Vi anvender normalt DCF-modellen, P/E-modellen og Summarisk substansværdi:

  • DCF står for discounted cash flow, og ved DCF-modellen tilbagediskonteres de forventede fremtidige overskud til nutidskroner
  • P/E står for Price/Earning, og ved P/E-modellen værdiansættes en virksomhed på baggrund af et forventet årligt overskud, sammenholdt med prisen pr. overskudskrone i en virksomhed som for nylig er blevet solgt
  • Summarisk substansværdi er en beregning af hvad en virksomhed er værd hvis virksomheden lukkes, aktiverne sælges og virksomhedens gæld betales

Disse 3 modeller giver normalt 3 forskellige værdier, hvoraf Summarisk substansværdi normalt giver den laveste værdi. Værdien af virksomheden befinder sig normalt i intervallet mellem den højeste og den laveste af disse beregnede værdier, og de beregnede værdier danner normalt baggrund for en egentlig prisforhandling mellem køber og sælger.

Uforpligtende tilbud

Vi udarbejder meget gerne uforpligtende tilbud på hjælp til værdiansættelse af virksomhed. Som statsautoriserede revisorer hjælper vi med selve beregningerne og vi efterprøver de vurderinger du og sælger har til eksempelvis fremtidig indtjening. Herudover rådgiver vi naturligvis også om køb og salg af virksomheder.