En turnaround er en række tiltag i en kriseramt virksomhed, som gør virksomheden levedygtig og måske endda gør virksomheden til en meget succesfuld virksomhed.

De konkrete tiltag i en turnaround afhænger altid af den konkrete situation. Først og fremmest skal der dog være styr på likviditeten, da mangel på likviditet kan medføre konkurs. Der kan her fremskaffes likviditet ved forøgelse af kassekredit, ved belåning af aktiver, ved salg af aktiver, ved afskedigelse af medarbejdere mv.

Når der er styr på den kortsigtede likviditet, skal der arbejdes med lønsomhed og rentabilitet for at sikre fremtidig langsigtet indtjening. Her vil en virksomhed ofte blive opdelt i forretningsområder, hvorefter der udarbejdes strategiske analyser for hvert af disse forretningsområder. Samtidig foretages en række rentabilitetsberegninger, ligesom der lægges budgetter for at få overblik over forventet indtjening og likviditet.

På baggrund heraf lægges der en ny strategi for virksomheden, ligesom der kan ske frasalg af forretningsområder eller virksomheder der enten ikke er rentable nok, hvor der mangler for store kompetencer i virksomheden til at udnytte det fulde potentiale, eller hvor det ikke er muligt at fremskaffe den fornødne likviditet til at opnå det fremtidige overskud.

Der stilles normalt store krav til ledelsen i en turnaround. Der er mange ekstra arbejdsopgaver, samtidig med at kunder, leverandører og medarbejdere er utrygge. Der kan derfor være behov for ledelsesstøtte i en turnaround, eller måske endda en ny ledelse.

Hjælp til turnaround

Vi tilbyder hjælp til turnaround. Vi udformer den konkrete handlingsplan i tæt dialog med ejer, ledelse og långiver, og tilbyder ekspertise i form af statsautoriserede revisorer, tidligere CFOér og personalechefer, strategieksperter, salgstrænere mv. Vi kan derfor hjælpe med opdeling i forretningsområder, rentabilitetsberegninger, budgetter, strategiske analyser, omstruktureringer og salg af forretningsområder, sparring og støtte til ledelsen – eksempelvis ved forhandling med fagforeninger, osv. Vi hjælper også med at undgå at ledelsen foretager ansvarspådragende handlinger, ligesom vi meget gerne koordinerer et samarbejde med advokater og lignende.

Statsautoriseret Revisor Rene Aagesen

Adm. partner, statsautoriseret revisor

René Aagesen
raa@revision-plus.dk
+45 88 44 77 11
Mere om René Aagesen