En strategi viser i bund og grund hvor en virksomhed vil hen. En god strategi fortæller også hvordan der skabes konkurrenceevne, og derfor er en god strategi underbygget af både strategiske analyser og af økonomiske analyser. Herudover er det naturligvis også nødvendigt at strategien er implementeret, således at medarbejderne forstår strategien, tager ejerskab over strategien og efterlever strategien.

Strategisk analyse

En strategisk analyse består af en analyse af virksomhedens interne forhold og af virksomhedens eksterne forhold, som til sidst samles i en SWOT-analyse.

Virksomhedens eksterne forhold er alt det der er omkring virksomheden. Det kan være den politiske situation, den teknologiske udvikling, virksomhedens konkurrenter, megatrends mv. Modsat er virksomhedens interne forhold virksomheden selv, herunder dens værdikæde, forretningsgange, produkter mv.

Der findes en lang række modeller som bruges til at analysere en virksomheds eksterne og interne forhold. Dette er Bostonmodellen, Porters Five Forces, De 7 Sér, værdikædeanalyse osv., hvoraf nogle modeller uddybes her på hjemmesiden. Hvilke modeller der bør anvendes afhænger altid af den konkrete situation.

Økonomisk analyse

På baggrund af den strategiske analyse fremkommer der en række ideer. For at prioritere disse ideer foretages en række rentabilitetsberegninger, ligesom der udarbejdes indtjeningsbudget og likviditetsbudget. Disse økonomiske beregninger foretages i praksis ofte sideløbende med den strategiske analyse.

Valg af strategi

På baggrund af den strategiske analyse og af den økonomiske analyse udarbejdes ny strategi for virksomheden, herunder vision, mission og kerneværdier.

Implementering af strategi

Selv den bedste strategi er værdiløs hvis ikke den er implementeret. At en strategi er implementeret betyder at medarbejderne forstår strategien, at de har de rette kompetencer, at de har viljen til at gøre det der skal til og at de rent faktisk også gør det. Rigtig mange virksomheder undervurderer hvor svært det er at implementere en ny strategi, hvilket kan koste mange unødvendige ressourcer, ligesom effekten af strategien kan blive forsinket eller, i værste fald ikke bare udeblive, men direkte blive negativ.

Hjælp til strategi

Der findes ikke to virksomheder som er nøjagtig ens.  Derfor skræddersyer vi altid strategiarbejde for den enkelte kunde i tæt dialog med ledelsen. Her drøfter vi eksempelvis hvilke økonomiske modeller der synes at være de rigtige for netop jer med udgangspunkt i jeres nuværende økonomirapportering, hvilke økonomiske analyser der vil blive brug for og hvordan en strategi skal implementeres såsom ved brug af forandringsledelse mv. Herefter sammensætter vi det bedst egnede team, hvilket kan bestå af en statsautoriseret revisor med baggrund som CFO og personalechef, en strategisk ekspert og eventuelt øvrige relevante eksperter. Vi hjælper også med at indrette jeres økonomirapportering så det sikres at der løbende kan følges op på om den forventede indtjening realiseres.