Et sponsorat er en form for støtte fra en virksomhed til eksempelvis en sportsklub. Som modydelse får virksomheden normalt en reklameværdi i form af:

  • Skilte
  • Bannerreklamer
  • Firmanavn og firmalogo på spillertrøjer
  • Omtale i klubblad
  • Stadion omdøbes til dit firmanavn
  • Velvilje i lokalområdet ved at støtte lokalsporten

Sponsorat og skattefradrag

Den skattemæssige behandling af sponsorater afhænger fuldstændig af det erhvervsmæssige formål. Der er derfor stor forskel på om et sponsorat ydes med henblik på at opnå reklameværdi, og dermed på sigt større omsætning, eller om et sponsorat ydes af private årsager. En sådan privat årsag kan være at en hovedaktionær i et firma sponsorerer den lokale rideklub, samtidig med at hovedaktionærens børn “tilfældigvis” er medlem i denne rideklub. Her vil SKAT nøje overveje om sponsoratet er givet af private eller af erhvervsmæssige årsager.

Private årsager

Hvis et sponsorat bliver givet af private årsager, anses sponsoratet for at være givet af hovedaktionæren selv og ikke af virksomheden. Det har den konsekvens, at hovedaktionæren bliver beskattet af sponsoratet som maskeret udlodning af udbytte, uden at virksomheden får skattefradrag.

Erhvervsmæssige årsager

Er der derimod tale om erhvervsmæssige årsager, er der fuld skattefradrag for denne reklameudgift. For at få skattefradrag er det vigtigt at:

  • Sponsoratet giver en reklameværdi der modsvarer sponsoratets størrelse
  • Reklameværdien gives til reelt potentielle kunder – er der tale om en virksomhed der alene sælger sine produkter i Danmark, vil der derfor som hovedregel ikke være skattefradrag for et sponsorat af et motorløb udenfor landets grænser

Sponsorpakker – sponsorat med tillægsydelser

Som led i et sponsorat får virksomheder ofte tillægsydelser som fribilletter eller deltagelse i VIP-arrangementer. Disse tillægsydelser skal faktureres særskilt, af hensyn til momsmæssig behandling og eventuel beskatning af de medarbejdere der udnytter tillægsydelserne.

Spørg din revisor

Som det fremgår er den skattemæssige- og momsmæssige behandling af sponsorater kompleks, og afhænger af hvordan det helt konkrete sponsorat er udformet. Ønsker du at kende de skattemæssige- og momsmæssige konsekvenser af et påtænkt sponsorat, er du meget velkommen til at kontakte os på kontakt@revision-plus.dk

Skatteekspert, Erik Delmer

Skatteekspert

Erik Delmer
ede@revision-plus.dk
+45 88 44 77 16
Mere om Erik Delmer