Skattetiltag er handlinger som en virksomhed kan foretage for at påvirke deres skattebetaling. Da skattebetaling er en udgift for en virksomhed, vil skattetiltag alt andet lige være tiltag som en virksomhed foretager for at nedbringe sin skattebetaling. Skattetiltag kan f.eks. være:

  • Tag aktiver i brug inden udgangen af indkomståret så der kan foretages skattemæssige afskrivninger
  • Foretag straksafskrivning af småaktiver (den økonomiske grænse for hvornår et aktiv er et småaktiv ændres hvert år)
  • Foretag straksafskrivning af aktiver med fysisk levetid på under 3 år
  • Foretag straksafskrivning af udgifter til EDB-software
  • Foretag mulige straksfradrag ved udgifter til ombygning og forbedring af bygninger
  • Foretag maksimale afskrivninger på driftsmidler og bygninger selvom det udløser skattemæssigt underskud til fremførsel – da skattemæssigt underskud til fremførsel kan anvendes i senere indkomstår samtidig med at den skattepligtige indkomst også der reduceres med maksimale afskrivninger på driftsmidler og på bygninger
  • Overvej at leje kontorbygninger i stedet for at eje, da der som udgangspunkt ikke kan afskrives skattemæssigt på kontorbygninger – men husleje kan trækkes fra i skat
  • Overvej koncernstruktur
  • Overvej international sambeskatning
  • Foretag frivillig indbetaling af restskat sammen med acontorate 2

Listen er ikke udtømmende.

Vi rådgiver om skattetiltag for virksomheder – også benævnt skattefradrag. Vi har eksempelvis en skatteekspert som tidligere har været hos SKAT i en årrække. Vi tilbyder derfor uformel fortrolig sparring om påtænkte skattetiltag, hvor vi vurderer om disse påtænkte skattetiltag er i overensstemmelse med den danske skattelovgivning. Herudover tilbyder vi skattetjek, hvor vi vurderer om allerede gennemførte skattetiltag er lovlige. Skattetjek er naturligvis også fortroligt, og på baggrund af dette skattetjek får I måske mulighed for at rette op på eventuelle uheldige skattetiltag uden bøder fra SKAT.

Der findes dog en lang række gråzoner i skattelovgivningen. I sådanne gråzoner kan der alene opnås sikkerhed for hvad SKATs holdning er, ved at spørge SKAT. I gråzoner anbefaler vi altid at indhente et bindende svar, og vi hjælper gerne med at udarbejde et sådant bindende svar.

Skatteekspert, Erik Delmer

Skatteekspert

Erik Delmer
ede@revision-plus.dk
+45 88 44 77 16
Mere om Erik Delmer