SkatterådgivningDer findes et utal af skattelove, skattecirkulærer og styringssignaler fra SKAT samt en masse domspraksis – og mængden stiger år for år. De danske skatteregler er derfor uhyre komplicerede. Faktisk er skatteretten som helhed så kompliceret, at det i dag er normalt at skatterådgivere specialiserer sig i et specifikt område af skatteretten og overlader rådgivning indenfor øvrige dele af skatteretten til de skatterådgivere der har specialiseret sig i disse områder. Når en virksomhed foretager erhvervsmæssige dispositioner, har det altid en skattemæssig påvirkning. Derfor har alle virksomheder som udgangspunkt brug for skatterådgivning. Denne skatterådgivning kan være indenfor:

 • Skatterådgivning om skattemæssig indkomstopgørelse og sambeskatning
 • Skatterådgivning om skattefradrag
 • Skatterådgivning om skattemæssige afskrivninger
 • Skatterådgivning om interne afregningspriser i koncerner – Transfer Pricing
 • Skatterådgivning om skatteplanlægning af påtænkte dispositioner som køb eller salg af virksomhed, samt omstruktureringer som fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, aktieombytning og virksomhedsomdannelse – dvs. planlægning med henblik på at nedbringe skattebetalingen mest mulig indenfor skattelovenes rammer
 • Skatterådgivning ved forberedelse af generationsskifte
 • Skatterådgivning om skatteoptimering for personligt erhvervsdrivende eller interessentskaber ved brug af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen

Ligesom virksomheder som udgangspunkt har brug for skatterådgivning, er der også en lang række lønmodtager som efterspørger skatterådgivning indenfor områder som:

 • Befordringsfradrag
 • Skattefri kørselsgodtgørelse
 • Fri bil / Firmabil
 • Personalegoder
 • Pensionsopsparing
 • Køb og salg af aktier og øvrige værdipapirer

Tilbud på skatterådgivning

Vi tilbyder uforpligtende tilbud på skatterådgivning. Vi tilbyder skatterådgivning fra statsautoriserede revisorer samt fra skatterådgivere som har specialiseret sig i hvert deres område af skatteretten. Vi har fuld forståelse for at vore kunder betaler os for skatterådgivning der nedsætter deres skattebetaling mest mulig. Vore skatteeksperter sætter derfor stor ære i at være opdaterede med den nyeste retspraksis og i at udtænke kreative løsninger indenfor lovens rammer. Det understreges dog at vi ikke rådgiver om skattesnyd eller om skatteunddragelse. Der findes altid gråzoner i skatteretten, og i disse tilfælde anbefaler vi altid vore kunder at indhente et bindende svar fra SKAT for at afklare hvad SKAT mener en påtænkt disposition har af skattemæssige konsekvenser. Dette bindende svar binder herefter SKAT, som dermed ikke kan ændre holdning i op til 5 år. Vi tilbyder naturligvis også hjælp til at indhente bindende svar fra SKAT.

Skatteekspert, Erik Delmer

Skatteekspert

Erik Delmer
ede@revision-plus.dk
+45 88 44 77 16
Mere om Erik Delmer