Vi tilbyder skattemæssig rådgivning indenfor erhvervsforhold samt for lønmodtagere. Som revisionskunde vil du få langt størstedelen af din skattemæssige rådgivning fra din faste statsautoriserede revisor. De mange skattelove er dog komplekse og under konstant udvikling. Derfor har vi en samlet skatteafdeling hvor en række skatteeksperter har specialiseret sig i hvert deres område. Det betyder at skattemæssig rådgivning om generelle erhvervsmæssige forhold afgives af din faste statsautoriserede revisor, mens din faste statsautoriserede revisor konsulterer én skatteekspert fra vores skatteafdeling ved skattemæssig rådgivning om nyeste retspraksis på spaltning og fusion, og en anden skatteekspert fra vores skatteafdeling ved skattemæssig rådgivning om skat ved fraflytning af landet.

Alle erhvervsmæssige aktiviteter har en skattemæssig konsekvens, men visse aktiviteter kan skattemæssigt optimeres ved at indhente skattemæssig rådgivning i god tid. Eksempelvis kan omstruktureringer ske skattepligtigt og skattefrit – men hver model har både fordele og ulemper.

Tilbud på skattemæssig rådgivning

Vi udarbejder gerne uforpligtende tilbud på skattemæssig rådgivning – uanset om du er revisionskunde hos os eller om du har brug for en second opinion. Vore skatteeksperter er opdateret med de gældende skattelove og den nyeste domspraksis, hvilket sikrer dig den bedst mulige skatterådgivning. Herudover forsøger vi altid på at udtænke kreative løsninger for at nedbringe skattebetalingen mest mulig for vore kunder. Vores skattemæssige rådgivning er dog altid indenfor lovens rammer. Der findes dog en række skattemæssige gråzoner, og her anbefaler vi altid at indhente bindende svar fra SKAT. Når der indhentes et bindende svar fra SKAT udtaler SKAT hvilke skattemæssige konsekvenser de mener en påtænkt disposition vil have. Dette svar binder SKAT i op til 5 år, hvilket betyder, at hvis en virksomhed med et bindende svar i hånden foretager den dispositions der er beskrevet i det bindende svar, ved virksomheden allerede hvad SKAT mener der er af skattemæssige konsekvenser. Vi tilbyder naturligvis også at hjælpe med at indhente et bindende svar fra SKAT.

Skatteekspert, Erik Delmer

Skatteekspert

Erik Delmer
ede@revision-plus.dk
+45 88 44 77 16
Mere om Erik Delmer