En virksomhed kan overdrages skattefrit ved brug af succession, men til gengæld skal den nye ejer betale en højere skat når virksomheden engang sælges – medmindre virksomheden igen kan overdrages skattefrit ved succession. Skattefri virksomhedsoverdragelse ved succession kan dog kun ske til nær familie, til nære medarbejdere og tidligere ejer. Succession kan derfor ske til:

  • Samlever, børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn.
  • Medarbejdere som har været ansat i virksomheden i de timer der mindst svarer til 3 års fuldtidsarbejde, inden for de sidste 5 år. Under visse forudsætninger kan det godkendes at medarbejderen har været ansat i et koncernforbundet selskab i stedet for i selve den virksomhed der skal overdrages.
  • En tidligere ejer. Der er dog en række betingelser der skal være opfyldt, herunder at virksomheden er overdraget med succession fra den tidligere ejer til den nuværende ejer.

Det bemærkes dog at det ikke er alle virksomheder der kan overdrages skattefrit ved brug af succession. F.eks. kan virksomheder der i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom eller i besiddelse af kontanter og værdipapirer ikke overdrages efter successionsreglerne.

I de tilfælde hvor en virksomhed kan overdrages skattefrit ved succession, er der den store fordel at virksomheden kan overdrages til under markedsprisen. Dette er en stor fordel for køber, da der herved ikke skal optages unødvendig stor gæld. Omvendt skal køber være opmærksom på at der måske kommer en stor skatteregning i fremtiden.

Uforpligtende tilbud på skattefri virksomhedsoverdragelse ved succession

Vi udarbejder meget gerne uforpligtende tilbud på skattefri virksomhedsoverdragelse ved brug af succession. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i netop jeres situation, og vi rådgiver også om der findes andre måder at overdrage en virksomhed på som er bedre for netop jer.