Erhvervsdrivende virksomheder er underlagt stor konkurrence. Derfor er det helt afgørende for den enkelte virksomhed at foretage de skattefradrag som den enkelte virksomhed er berettiget til. De danske skattelove er ikke alene komplekse, de er også under konstant forandring. RéVision+ sikrer dig og din virksomhed de rette skattefradrag, ligesom vore skatteeksperter rådgiver om hvordan påtænkte dispositioner som salg af virksomhed, generationsskifte, fusion og spaltning mv. kan planlægges optimalt, set ud fra et skattemæssigt synspunkt.

For virksomheder er skattefradrag først og fremmest de omkostninger der må trækkes fra i den skattemæssige indkomstopgørelse. Dette kan være almindelige driftsudgifter. Der er dog også udgifter som virksomheder ikke må trække fra i skat, ligesom der er udgifter som ikke giver skattefradrag i samme år som udgifterne afholdes og betales, men som først kan trækkes fra i skat over en årrække. Disse udgifter kan være køb af større aktiver, som behandles efter afskrivningslovens regler og som derfor giver skattefradrag i form af skattemæssige afskrivninger. Købes der eksempelvis en maskine til 1 mio.kr. med en forventet levetid på mere end 3 år, skal denne million afskrives med op til 25% om året over driftsmiddelsaldoen. Det første år må virksomheden derfor trække 250 t.kr. fra i skatteopgørelsen, det næste år 25% af 750 t.kr. osv.

For lønmodtagere består skattefradrag typisk af befordringsfradrag, renteudgifter, fagforeningskontingent og indbetaling til A-kasse samt gaver til visse velgørende formål.

Skattefradrag er vigtige

Erhvervsdrivende virksomheder er underlagt stor konkurrence. Derfor er det helt afgørende for den enkelte virksomhed at foretage de skattefradrag som den enkelte virksomhed er berettiget til. De danske skattelove er ikke alene komplekse, de er også under konstant forandring. RéVision+ sikrer dig og din virksomhed de rette skattefradrag, ligesom vore skatteeksperter rådgiver om hvordan påtænkte dispositioner som salg af virksomhed, generationsskifte, fusion og spaltning mv. kan planlægges optimalt set ud fra et skattemæssigt synspunkt.

Ligesom skattefradrag er vigtige for virksomheder, er skattefradrag også vigtige for lønmodtagere, da hver en krone der kan trækkes fra i skat giver lønmodtageren et højere rådighedsbeløb. Ligesom RéVision+ sikrer virksomheder de rette skattefradrag, sikrer RéVision+ også lønmodtagere med at sikre de rette skattefradrag.

Tilbud på rådgivning om skattefradrag

Vores skatterådgivning tager altid udgangspunkt i netop din virksomhed og i dine forhold, og i erhvervsforhold ser vi det som vores opgave at kombinere skatterådgivning med forretningsorienteret rådgivning. Vi sikrer dig derfor de rette skattefradrag, samtidig med at vi har øje for såvel din virksomheds driftsmæssige- og likviditetsmæssige forhold.

Vores skatterådgivning tager altid udgangspunkt i netop din virksomhed, og vi ser det som vores opgave at kombinere skatterådgivning med forretningsorienteret rådgivning. Vi sikrer dig derfor de rette skattefradrag, samtidig med at vi har øje for såvel din virksomheds driftsmæssige- og likviditetsmæssige forhold.

Skatteekspert, Erik Delmer

Skatteekspert

Erik Delmer
ede@revision-plus.dk
+45 88 44 77 16
Mere om Erik Delmer