En årsrapport eller et regnskab kan tilføres en af disse forskellige revisorpåtegninger:

De fleste virksomheder har revisionspligt, hvilket betyder at disse virksomheder skal vælge en revisionspåtegning. Andre virksomheder kan derimod frit vælge om de ønsker en revisorpåtegning, og i givet fald hvilken revisorpåtegning de vil købe. De fire typer af revisorpåtegninger giver forskellige grader af sikkerhed for at regnskabet er rigtigt. Der er derfor også stor forskel på hvilket arbejde vi revisorer skal udføre før vi må underskrive de forskellige revisorpåtegninger, og derfor er det også billigere at vælge en påtegning om assistance med opstilling af regnskab end det er at vælge en revisionspåtegning.

Fravalg af revisorpåtegning

Flere og flere virksomheder får mulighed for at vælge slet ikke at have en revisor. Disse virksomheder bør naturligvis kun vælge en revisor, hvis det giver en værdi for virksomheden der er større end det beløb det koster at have en revisor. Denne værdi kan f.eks. være:

  • Større tillid fra långivere som banker og leverandører, hvorved der kan opnås billigere finansiering
  • Hjælp til at huske alle skattefradrag
  • Outsourcing af arbejdet med at udarbejde årsregnskab, selvangivelse mv. som dermed ikke belaster eget personale
  • Gennemgang af regnskab med revisor, hvor revisor kan fortælle hvor i tallene det ser ud til at din virksomhed måske kan blive endnu bedre

Valg af revisorpåtegning

Ligesom det skal give værdi at have en revisor, skal det også give værdi at vælge en revisorpåtegning med høj sikkerhed, som koster flere penge, end en revisorpåtegning med lavere sikkerhed, som koster færre penge for virksomheden. Det der helt generelt taler for en revisorpåtegning med høj sikkerhed, dvs. en revisionspåtegning, er forhold som:

  • Der er stor gæld
  • Der er store regnskabsposter med regnskabsmæssige skøn som igangværende arbejder, debitorer og udskudt skatteaktiv
  • Der er flere ejere af virksomheden
  • Der er en professionel bestyrelse
  • Der er planer om at sælge virksomheden i løbet af få år

Uforpligtende tilbud på revisorpåtegning

Vi drøfter meget gerne hvilken revisorpåtegning der er bedst til lige netop din virksomhed og udarbejder meget gerne uforpligtende tilbud på denne revisorpåtegning.

Hent fakta-arket:

Revisors erklæringer: Hvad er forskellen?