Årsregnskaber kan få 4 forskelle revisorerklæringer, som hver især giver forskellige grader af sikkerhed for de oplysninger der findes i årsregnskabet. Hvilken af de 4 revisorerklæringer der vælges, bør ske efter en individuel vurdering af virksomhedens behov og det signal virksomheden ønsker at sende, samt gældende lovkrav.

Leverandører, kunder og bankforbindelser kan være interesseret i hvilken revisorerklæring der vælges.

De 4 erklæringer kan opdeles i 4 forskellige grader af sikkerhed:

  1. Ingen sikkerhed
  2. Begrænset grad af sikkerhed
  3. Moderat grad af sikkerhed
  4. Høj grad af sikkerhed

Ingen grad af sikkerhed

Ingen revisorerklæring

Uden revisorerklæring er det virksomheden selv der står inde for at regnskabets informationer er korrekte samt at regnskabet lever op til gældende lovgivning.

Assistance fra godkendt revisor

Med assistance fra en godkendt revisor, vil ledelsen i virksomheden blive hjulpet med opstilling af årsregnskabet så det lever op til gældende regnskabslovgivning.

Der gives ikke nogen sikkerhed for årsregnskabets oplysninger fra revisorens side, da der kun ydes hjælp til opstilling af regnskabet. Revisoren kontrollerer ikke oplysningerne fra årsregnskabet.

Hvis der konstateres åbenlyse fejl i årsregnskabet i forbindelse med opstillingen, kan revisoren dog ikke afgive assistanceerklæringen.

Begrænset grad af sikkerhed

Review af regnskabet

Med et review af årsregnskabet gives en begrænset sikkerhed for oplysningerne. Revisoren tager udgangspunkt i oplysninger afgivet af virksomhedens ledelse, mens gennemgangen af årsregnskabet er gennem forespørgsler til ledelsen samt analytiske handlinger. Der foretages kun yderligere kontrol af det oplyste når forespørgslerne eller analyserne giver anledning til det.

Moderat grad af sikkerhed

Udvidet gennemgang

Den udvidede gennemgang af årsregnskabet giver en moderat grad af sikkerhed.

Ved en udvidet gennemgang udføres samme procedure som ved review af regnskabet og herudover gennemføres en række specifikke supplerende handlinger af revisoren.

Høj grad af sikkerhed

Revision

Den højeste grad af sikkerhed får man med en revision af årsregnskabet.

Der udføres samme procedure som ved den udvidede gennemgang og herudover kontrollerer revisoren væsentlige poster i regnskabet. Kontrollen kan udføres ved:

  • Observationer
  • Fysisk kontrol
  • Indhentelse af eksterne bekræftelser

Det er arbejdet med kontrolleringen der udgør den væsentligste del af arbejdet med revision af årsregnskabet.