En virksomhed eller et kapitalselskab kan på begæring tages under rekonstruktion ved insolvens. Formålet er at udskille levedygtige forretningsområder fra ikke-levedygtige forretningsområder, at opnå akkord eller at afvikle driften. En rekonstruktion ender i ét af tre: Virksomheden eller kapitalselskabet bliver solvent, akkord eller konkurs. En rekonstruktion kan dermed ikke tilbagekaldes.

Ved en rekonstruktion udpeger skifteretten en rekonstruktør, hvilken normalt er en advokat. Herudover udpeger skifteretten en regnskabskyndig tillidsmand.

En rekonstruktion kan højest vare i 1 år, og under rekonstruktionen kan rekonstruktøren i visse tilfælde overtage ledelsen af virksomheden eller af kapitalselskabet – også selvom det kan være imod ejernes ønske. Er virksomheden eller kapitalselskabet fortsat insolvent efter 1 år indledes der automatisk konkursbehandling.