Porters Five Forces er baseret på en antagelse om at følgende 5 forhold afgør en virksomheds konkurrencesituation:

  • Nuværende konkurrenter
  • Leverandørernes forhandlingsstyrke
  • Kundernes forhandlingsstyrke
  • Truslen fra nye indtrængere
  • Truslen fra substituerende produkter

Nuværende konkurrenter

Medmindre en virksomhed har monopol, vil en virksomhed altid opleve konkurrence fra andre virksomheder. Størrelsen på denne konkurrence afhænger af flere forhold som:

  • Er der overkapacitet i markedet?
  • Har konkurrenterne yderligere kapacitet?
  • Hvor længe kan konkurrenterne tåle ikke at tjene penge?
  • Hvor store markedsandele har de enkelte virksomheder i branchen?
  • Hvad vil det koste for en virksomhed i branchen at lukke?

Leverandørernes forhandlingsstyrke

I brancher hvor der er mange brugbare leverandører og hvor der ikke er store omkostninger forbundet med at skifte fra den ene leverandør til den anden, vil leverandørernes forhandlingsstyrke være lav. Derfor vil man som virksomhed i dette tilfælde opnå meget fordelagtige priser fra leverandørerne.

Som virksomhed bør man i en branche hvor leverandørerne har en lav forhandlingsstyrke være opmærksom på risikoen for at leverandørerne foretager en såkaldt forlæns integration, dvs. at leverandørerne udvider deres marked og dermed overtager deres kunders marked.

Kundernes forhandlingsstyrke

I brancher hvor der er mange kunder at vælge imellem, er kundernes forhandlingsstyrke lav. I sådanne brancher er der derfor mulighed for at få en høj pris for virksomhedens produkter. Modsat betyder det, at en virksomhed der baserer sit forretningsgrundlag på nogle få store kunder ender med at give kunderne en meget høj forhandlingsstyrke. Det er derfor vores anbefaling at ingen kunde står for mere end højest 25% af en virksomheds omsætning.

Ved vurdering af kundernes forhandlingsstyrke bør man ligeledes være opmærksom på risikoen for at kunderne foretager såkaldt baglæns integration, dvs. at kunderne udvider deres marked og dermed overtager deres leverandørers marked.

Truslen fra nye indtrængere

Jo flere indgangsbarrierer der er på et marked, jo sværere det er for nye virksomheder at etablere sig på et marked – og jo mindre er truslen fra nye aktører. Indgangsbarrierer kan være alt fra behov for investering i fabrikker til adskillige millioner til knowhow (viden).

Samfundet er i dag blevet globalt. Derfor kan nye indtrængere i princippet komme fra hele verden. Dette ses i en lang række brancher hvor østeuropæiske og asiatiske virksomheder i stigende grad vinder markedsandele i Danmark fra danske virksomheder.

Truslen fra substituerende produkter

Som det fremgår af Bostonmodellen, har alle produkter en begrænset levetid. Der vil derfor før eller siden komme nye produkter som kan erstatte de produkter der kendes i dag.

Hjælp til Porters Five Forces

Kontakt os meget gerne for et uforpligtende tilbud på hjælp til Porters Five Forces, eller til øvrige strategiydelser – gerne kombineret med økonomiske rentabilitetsberegninger.