Alle virksomheder beskattes af deres skattemæssige overskud. En virksomhed som ikke er et kapitalselskab, er en personligt drevet virksomhed. En personligt drevet virksomhed kan beskattes ved brug af virksomhedsordning, kapitalafkastordning eller ved brug af personskattelov. Beskatning ved brug af personskatteloven er den administrativt letteste metode. Erhvervsmæssigt overskud beskattes som løn, og både private renter og erhvervsmæssige renter fratrækkes som kapitalindkomst. Omvendt kan beskatning efter personskatteloven medføre unødvendig topskat mv. Derfor vælger mange erhvervsdrivende at bruge virksomhedsordningen.

Skatteekspert, Erik Delmer

Skatteekspert

Erik Delmer
ede@revision-plus.dk
+45 88 44 77 16
Mere om Erik Delmer