Et af goderne ved at bo i Danmark er at vi får en folkepension når vi bliver pensioneret. For rigtig mange mennesker kan det dog alligevel godt betale sig at lave en eller flere pensionsordninger. Ved at have en god pensionsopsparing får man flere penge til rådighed som pensionist, og de penge kan bruges på at blive boende i familiens hus, på at rejse osv. Herudover giver en god pensionsopsparing mulighed for at stoppe tidligere på arbejdsmarkedet.

Der findes en række forskellige pensionsopsparinger som:

  • Ratepension
  • Alderspension
  • Livrente
  • Ophørspension
  • Pensionsordning hos arbejdsgiver

Uvildig rådgivning om pensionsopsparing

Der er stor forskel på de enkelte pensionsopsparinger. Nogle giver skattefradrag ved indbetaling, mens andre udbetales skattefrit. Herudover udbetales nogle pensionsopsparinger over en kort årrække, mens andre pensionsopsparinger udbetales resten af dit eller din ægtefælles liv. Vi rådgiver meget gerne om pensionsopsparinger og øvrig formueoptimering. Som statsautoriserede revisorer er vi helt uvildige og får ingen provision fra pensionsselskaber eller lignende. Vi tager derfor altid udgangspunkt i lige netop dine økonomiske forhold og hjælper dig med at finde den bedste løsning for dig, din familie og din eventuelle virksomhed.