En påtegning om udvidet gennemgang giver moderat grad af sikkerhed for at regnskabet er rigtigt. Udvidet gennemgang giver større sikkerhed for at regnskabet er rigtigt end ved et review/gennemgang, men mindre sikkerhed for at regnskabet er rigtigt end ved en revisionspåtegning.

Arbejdshandlinger

En udvidet gennemgang er et review/gennemgang tillagt følgende supplerende handlinger:

  • Indhentelse af advokatbrev
  • Kontrol af at A-skatter, AM-bidrag, moms og lønsumsafgift indberettes rettidigt og i overensstemmelse med selskabets bogføring
  • Indhentelse af tingbogsoplysninger
  • Indhentelse af engagementsforespørgsel til banker og sparekasser mv.
  • Udtalelse om ledelseserklæring
  • Rapportering om evt. ledelsesansvar og overtrædelse af bogføringsloven

Valg af påtegning om udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang kan være et godt alternativ til en revisionspåtegning i virksomheder hvor der ikke er forretningsmæssige årsager til at vælge en revisionspåtegning, og hvor der samtidig er forretningsmæssige årsager til ikke at vælge en revisorpåtegning med mindre sikkerhed for at regnskabet er rigtigt. Dette kan være i virksomheder hvor der ikke er regnskabsposter med større regnskabsmæssige skøn som igangværende arbejder, men hvor der dog er en række leverandører.

Tilbud på udvidet gennemgang

Kontakt os meget gerne for et uforpligtende tilbud på udvidet gennemgang samt drøftelse af om udvidet gennemgang er den bedste revisorpåtegning for jeres virksomhed.