Ved en påtegning om assistance med opstilling af regnskab giver vi ingen sikkerhed for at regnskabet er rigtigt, da vi ikke har gennemgået bogføringen men alene opstillet årsregnskabet efter årsregnskabslovens regler.

Valg af påtegning om assistance med opstilling af regnskab

En påtegning om assistance med opstilling af regnskab kan kun vælges af virksomheder der ikke er underlagt revisionspligt, og bør kun vælges af de virksomheder der ikke har brug for en revisorpåtegning med en vis sikkerhed for at regnskabet er rigtigt. Dette kan være virksomheder uden gæld, som ønsker hjælp til at opstille deres eksterne årsrapport efter årsregnskabslovens regler.

Tilbud på påtegning om assistance med opstilling af regnskab

Vi afgiver meget gerne uforpligtende tilbud på revisorpåtegning om assistance med opstilling af regnskab.