Der er altid noget der kan gøres bedre, og derfor er der altid noget der kan optimeres. Ved at fokusere på optimeringer kan der ofte opnås besparelser på omkostninger, overarbejde kan nedbringes og der kan måske endda opnås endnu større salg. Derfor bør alle virksomheder arbejde kontinuerligt med optimeringer.

Det er dog særligt oplagt at arbejde med optimeringer i virksomheder der netop har indført ny strategi, da man her i størst muligt omfang skal gennemtænke hvordan arbejdsgange og forretningsgange bør udformes for dels at efterleve den nye strategi, og for dels at efterleve den nye strategi på den mest effektive måde. Herudover er det særligt oplagt at arbejde med optimeringer i virksomheder der oplever stor vækst. I vækstvirksomheder går det hele så hurtigt at der sjældent er tid til at finpudse processer, hvorved der er stor risiko for at den dybe tallerken opfindes mere end én gang. Herudover ansættes der ofte nye medarbejdere, hvilket ligeledes øger risikoen for at opgaver løses på en uhensigtsmæssig måde, da der sjældent er tid til tilstrækkelig oplæring af nye medarbejdere. Derfor vil der ofte være store besparelser i vækstvirksomheder ved at fokusere på optimeringer.

Der sker dog jævnligt teknologiske fremskridt mv., hvorfor en arbejdsgang eller forretningsgang som er optimal i dag i en hvilken som helst virksomhed, kan være uhensigtsmæssig i morgen. En virksomhed bør derfor arbejde med optimeringer hele tiden, og mindst en gang om året revurdere om forretningsgange og arbejdsprocesser fortsat er hensigtsmæssige.

Hjælp til optimeringer

Vi har stor erfaring i optimeringer, særligt i optimering af forretningsgange baseret på lean og i at finde besparelser, mersalg og salg af de mest rentable produkter, på baggrund af økonomirapporteringen. Ønsker du tilbud på hjælp til optimeringer er du meget velkommen til at kontakte os.