En virksomhed eller en koncern kan struktureres på forskellige måder. Der kan være tale om en personligt drevet virksomhed, om et kapitalselskab eller der kan være tale om en holdingstruktur. En virksomhed etableres ofte på den måde som synes hensigtsmæssig på etableringstidspunktet, men efterfølgende udvikling kan medvirke at virksomheden nu bør udformes på anden vis. Det kan være som følge af forberedelse af salg eller generationsskifte, for at undgå hæftelser eller som led i formueoptimering. Det betyder eksempelvis at en personligt drevet virksomhed i visse tilfælde bør omdannes til et kapitalselskab, at et anpartsselskab i visse tilfælde bør omdannes til et aktieselskab og at et kapitalselskab i visse tilfælde bør ejes af et holdingselskab. Når en virksomhed eller en koncern omdannes til noget andet, kaldes det for en omstrukturering. Omstruktureringer kan ske på følgende måder:

  • Virksomhedsomdannelse – omdannelse af virksomhed til kapitalselskab
  • Fusion – sammenlægning af to kapitalselskaber
  • Spaltning – opdeling af et kapitalselskab i to eller flere kapitalselskaber
  • Tilførsel af aktiver – etablering af holdingstruktur hvor det oprindelige kapitalselskab bliver et holdingselskab og et nyt kapitalselskab bliver datterselskab
  • Aktieombytning – etablering af holdingstruktur hvor det oprindelige kapitalselskab bliver et datterselskab og et nyt kapitalselskab bliver et holdingselskab

Hjælp til omstruktureringer

Omstrukturering kan ske både skattepligtigt og skattefrit, ligesom omstrukturering kan ske både med og uden tilladelse fra SKAT. Vi rådgiver om fordele og ulemper ved omstrukturering for netop jeres virksomhed eller koncern, og rådgiver om eksempelvis skattemæssige fordele og mulighed for begrænset hæftelse ved hjælp af omstruktureringer. Herudover hjælper vi naturligvis med den praktiske gennemførelse af omstruktureringer. Kontant os for et uforpligtende tilbud.