Ved et generationsskifte overdrages en virksomhed fra den ene generation til den næste. Et generationsskifte kan derfor være overdragelse af en virksomhed fra forældre til en søn eller til en datter.
PRØV generationsskifte-testen
Et godt generationsskifte skal forberedes i god tid. Det er derfor vigtigt at en virksomhedsejer flere år før forventet virksomhedsoverdragelse påbegynder planlægningen af hensyn til skattemæssige forhold, finansieringsmæssige forhold og ledelsesmæssige forhold.

Skattemæssige forhold i et generationsskifte

Et generationsskifte kan gennemføres på rigtig mange måder. Nogle generationsskiftemodeller udløser skat, mens andre generationsskiftemodeller ikke udløser skat. I de modeller hvor der ikke udløses skat, overføres skattebetalingen ofte til næste generation, som så måske igen overfører skattebetalingen til næste generation osv. Ved at vælge en generationsskiftemodel der ikke udløser skat nedsættes prisen på virksomheden. Dette er normalt en stor fordel for den yngre generation af likviditetsmæssige årsager.

Finansieringsmæssige forhold i et generationsskifte

Jo yngre man er, jo færre år har man haft på arbejdsmarkedet og jo mindre opsparing må man forventes at have. Et godt generationsskifte tager derfor hensyn til at den nye generation sjældent har en massiv opsparing til at betale virksomheden med. Da et generationsskifte ofte er en virksomhedsoverdragelse indenfor den nære familie, er der mange der har forsøgt at overdrage virksomheden til en meget lav pris, således den yngre generation ikke skulle optage stor gæld. En sådan virksomhedshandel vil dog blive tilsidesat, da SKAT har nogle værdiansættelsescirkulærer der skal bruges når der en virksomhed overdrages mellem eksempelvis far og søn, eller mellem mor og datter.

Prisen på virksomheden kan dog lovligt reduceres ved dels at generationsskifte uden skat, ved at udlodde overskud fra et datterselskab til et holdingselskab før generationsskiftet osv. Herudover kan virksomheden eventuelt helt eller delvist finansieres ved udlån fra den ældre generation til den yngre generation – hvilket under visse forudsætninger kan ske rentefrit. Endvidere kan virksomheden eventuelt helt eller delvist finansieres ved gave.

Ledelsesmæssige forhold i et generationsskifte

Når en virksomhed overdrages til en søn eller til en datter, bør man overveje om denne søn eller denne datter reelt er den bedste til at lede virksomheden. Ofte er svaret ja – særligt fordi denne søn eller denne datter har brugt hele sit liv på at forberede sig. Er svaret nej, giver rettidig planlægning mulighed for at tilføre denne søn eller denne datter de manglende kompetencer ved uddannelse og/eller praktisk erfaring. Denne praktiske erfaring kan være i selve virksomheden under den ældre generations vinger, eller denne praktiske erfaring kan opnås i en anden virksomhed. Lykkes det ikke at tilføre denne søn eller denne datter de manglende kompetencer, bør man overveje at sælge virksomheden ud af familien – eller at overlade den daglige ledelse til en ansat direktør.

Tilbud på hjælp

Vi udarbejder meget gerne uforpligtende tilbud på hjælp til generationsskifter. Vi har stor erfaring i de forskellige generationsskiftemodeller såsom skattefri virksomhedsoverdragelse ved succession og aktier med ret til forlods udbytte. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i netop jeres situation og vi inddrager overvejelser om eksempelvis indskud på pensionsopsparing, særejer og testamenter – samt de ledelsesmæssige udfordringer der kan opstå i en virksomhed i overgangsfasen mellem to generationer.