Alle erhvervsfolk, lønmodtagere eller virksomhedsejere, bør fokusere på formueoptimering. Og for ejerledere er formueoptimering særligt vigtigt.
PRØV Formue-testen

Hvad er formueoptimering

Formueoptimering tager altid udgangspunkt i dine forhold, men vil ofte indebære et eller flere af følgende forhold:

  • Skriftlig plan som sikrer hvordan din virksomhed kan fungere ved langvarig sygdom eller tilskadekomst
  • Tab af erhvervsevneforsikring som sikrer dig indkomst ved langvarig sygdom
  • Livsforsikring som sikrer at din ægtefælle kan blive boende i jeres bolig hvis du falder bort
  • Selskabsstruktur
  • Opsparing i holdingselskab
  • Pensionsopsparing fordelt på livrente, ratepension og alderspension
  • Opsparing i friværdi i bolig
  • Personligt regnskab
  • Overdragelse af formue til børn og børnebørn

Som indehaver af en virksomhed er det altafgørende at din virksomhed giver overskud. Derfor kan det vigtigste i formueoptimering reelt være forretningsudvikling af din virksomhed. Herudover er det vigtigt at virksomheden kan fungere selvom du, din direktør eller din ledende medarbejder bliver ramt af langvarig sygdom. Rammes du selv af langvarig sygdom er det også vigtigt at du sikres indkomst ved at have tegnet de rette forsikringer.

Alle virksomheder afhændes på et tidspunkt. Det er derfor en god ide at overveje om din virksomhed skattemæssigt er struktureret mest hensigtsmæssigt. Efter nugældende skatteregler kan et holdingselskab sælge et datterselskab skattefrit, hvorefter salgsprisen kan udloddes som udbytte til aktionæren over en årrække til lav skat. Der er både fordele og ulemper ved enhver virksomhedsstruktur, så det er vigtigt at foretage et bevidst valg om hvordan din virksomhed skal struktureres.

Der findes forskellige pensionsopsparinger. Nogle giver skattefradrag ved indbetaling, andre giver ikke skattefradrag ved indbetaling. Nogle pensionsordninger udbetales over få år, andre over flere år. Og nogle pensionsordninger giver udbetaling indtil du, eller din ægtefælle dør.

Hjælp til formueoptimering

Vi afgiver meget gerne tilbud på hjælp til formueoptimering. Vi tager udgangspunkt i dine og din ægtefælles forhold, men ofte hjælper vi med at sikre den løbende indtjening, rådgiver uvildigt om hvordan opsparing kan ske mest hensigtsmæssigt og udarbejder personligt regnskab som giver et overblik over jeres private økonomi.