En økonomirapportering kan udformes på adskillige måder, hvilket betyder at en økonomirapportering kan bruges mere eller mindre aktivt for ledelsen. Først og fremmest skal en økonomirapportering bestå af en finansbalance til direktion, bestyrelse og evt. bank. Finansbalancen bruges eksempelvis til at:

  • Vise indtjeningen i en given periode
  • Vise den aktuelle likviditetsmæssige situation
  • Angive moms, afgifter og skatter
  • Danne grundlag for udarbejdelse af internt regnskab og ekstern årsrapport

For nogle virksomheder er en økonomirapportering i form af en finansbalance tilstrækkelig, mens andre virksomheder efterspørger en dybere økonomirapportering. Mange virksomheder sælger forskellige varer og ydelser, og det endda til forskellige kunder. Nogle af disse varer og ydelser til visse kunder tjener virksomheden forhåbentligt penge på, men det er ikke usædvanligt at der også er varer eller ydelser til visse kunder der mod forventning tabes penge på. For at få sådanne forhold belyst er det ikke tilstrækkelig med en økonomirapportering i form af en finansbalance. Herudover arbejder de fleste virksomheder aktivt med strategi og forretningsudvikling. For disse virksomheder er det særligt vigtigt at økonomirapporteringen udarbejdes så den kan bruges aktivt i arbejdet med strategi og forretningsudvikling, og til måling af effekterne af de forskellige strategiske tiltag.

Vi tilbyder både rådgivning om økonomirapportering og/eller assistance med udarbejdelse af selve økonomirapporteringen. Skriv til os på kontakt@revision-plus.dk og få et uforpligtende tilbud.