Implementering af et nyt ERP-system, enterprise resource planning, eller nyt økonomisystem, kan være en meget stor opgave for en økonomiafdeling. Det skal overvejes hvad det nye ERP-system skal kunne, der skal foretages et valg af hvilket ERP-system der skal anskaffes og hos hvilken leverandør, det skal sikres at ERP-systemet tilrettes som ønsket osv. Disse opgaver kan være særdeles tidskrævende. Vi tilbyder den hjælp der måtte ønskes i processen og hjælper gerne med at sikre at ERP-systemet virker efter hensigten – samt at ERP-systemet understøtter udarbejdelsen af den økonomirapportering ledelsen måtte ønske.