Udviklingen går i dag utrolig stærkt. Der udvikles ny teknologi, der kommer konkurrence fra virksomheder i andre lande, nye generationer af medarbejdere motiveres anderledes end ældre generationer af medarbejdere osv. Alt dette stiller store krav til ledelsen i en virksomhed – særligt i virksomheder der skal indføre ny strategi og i kriseramte virksomheder.

Tilbud på ledelsesstøtte og ledelsessparring

Som revisor opnår vi et unikt indblik i vore kunders virksomheder, og derfor fungerer vi reelt som sparringspartner for en række virksomhedsejere, ejerledere og bestyrelser. Det kan være sparring om strategiske tiltag på baggrund af strategiske og økonomiske analyser, om optimeringer, om salgsudvikling, om køb eller salg af virksomhed, samt om generationsskifte.

Når det besluttes at udføre en ændring i en virksomhed, oplever vi ofte at den daglige ledelse i form af en direktør eller af virksomhedsindehaveren selv, bliver udfordret og møder modstand. Vi tilbyder derfor ikke alene sparring med den øverste ledelse som rådgivere om de ændringer der påtænkes, men tilbyder også ledelsesstøtte og ledelsessparring til direktion og den daglige ledelse, hvor vi fungerer som uvildige rådgivere mens I træffer beslutningerne. Hos RéVision+ er vi meget mere end statsautoriserede revisorer, og vi tilbyder derfor konsulenter med massiv ledelseserfaring fra det danske erhvervsliv, og som derfor selv har stået i de forskellige udfordringer ledelsen møder. Vi tilbyder eksempelvis assistance med værdibaseret ledelse, forandringsledelse og situationsbestemt ledelse. Vi hjælper både virksomheder der bruger os som revisor, og virksomheder som gerne vil beholde deres nuværende revisor. Kontakt os meget gerne for et uforpligtende tilbud