Både virksomheder og personer kan begæres konkurs hvis de er insolvente. Dog kan en virksomhed som er under rekonstruktion ikke erklæres konkurs, før denne rekonstruktion er afsluttet. Konkursbegæringen kan komme fra virksomheden eller fra personen selv, men konkursbegæring kan også komme fra en långiver eller fra en kreditor.

Når der indgives en konkursbegæring udpeger skifteretten en kurator eller flere kuratorer. Kurator, eller kuratorerne, overtager ledelsen af firmaet, sælger aktiver og undersøger om der er omstødelige dispositioner. Kurator sørger dermed for at finde flest mulige penge som kan udbetales til kreditorerne. Disse penge udbetales efter konkursordenen. Konkursordenen er en bestemt rækkefølge som betyder at konkursboet først betaler kurator, og at der som det sidste udbetales penge til virksomhedens leverandører – hvis der er penge til det. Når alle pengene er udbetalt opløses firmaet.