Personligt drevne virksomheder kan beskattes ved brug af virksomhedsordning, personskattelov eller kapitalafkastordning. Virksomhedsordningen er den administrativt tungeste beskatningsmulighed, mens personskatteloven er den administrativt letteste beskatningsmulighed. Kapitalafkastordningen er dermed en form for mellemvej imellem virksomhedsordningen og personskatteloven.

Ved kapitalafkastordning beskattes resultat før renter som personlig indkomst, mens erhvervsmæssige renter fradrages som negativ kapitalindkomst. Herudover beregnes kapitalafkast som tillægges kapitalindkomst og fradrages personlig indkomst. Endvidere er der mindre mulighed for at foretage resultatudjævning.

Hjælp til kapitalafkastordning

Vi rådgiver om skattemæssige opgørelser, herunder om dine fordele og ulemper ved valg af kapitalafkastningen, virksomhedsordningen eller personskatteloven. Vi tilbyder også at udarbejde din skatteopgørelse efter aftale.

Skatteekspert, Erik Delmer

Skatteekspert

Erik Delmer
ede@revision-plus.dk
+45 88 44 77 16
Mere om Erik Delmer