Når en virksomheds, eller en persons, gæld er større end aktiverne, er man insolvent. Så længe man er i stand til at betale sine regninger er man teknisk insolvent, mens man er egentlig insolvent, når man ikke længere kan betale sine forpligtelser i takt med at de forfalder. Egentlig insolvens ender derfor i konkurs.