Revision er navnet på det arbejde en revisor udfører for at kunne afgive en revisionspåtegning. Dette arbejde kaldes også for revisionshandlinger, og består i at indsamle tilstrækkeligt revisionsbevis til at opnå høj grad af sikkerhed for at et regnskab ikke er behæftet med væsentlig fejlinformation.

De fleste virksomheder er underlagt revisionspligt, og skal derfor have udført revision af en godkendt revisor, såsom en statsautoriseret revisor. Visse virksomheder kan dog fravælge revision og i stedet få udført review, udvidet gennemgang eller assistanceerklæring om opstilling af regnskab. For de virksomheder der kan selv kan vælge om de vil have en revisor, er der dermed 4 revisorerklæringer at vælge imellem. En revisor giver aldrig giver fuld sikkerhed for at et regnskab er rigtigt,  og da en revision giver høj grad af sikkerhed for at et regnskab ikke er behæftet med væsentlig fejlinformation, er en revisorerklæring om revision – en revisionspåtegning – den højeste sikkerhed man som regnskabsbruger kan få for at et regnskab er rigtigt. Der er derfor mange banker og pengeinstitutter som forlanger at en virksomhed får udført revision af deres årsrapport af en statsautoriseret revisor, for at kunne få en kassekredit af en vis størrelse.