ForretningsudviklingDet siges at stilstand er lig med tilbagegang – og ved tilbagegang dør man. Dette er et hårdt udsagn, men den teknologiske og samfundsmæssige udvikling går i dag så stærkt, at en virksomhed ikke kan forvente at leve af selv den bedste ide i ret mange år. For at blive og forblive en succesfuld virksomhed er det derfor nødvendigt at arbejde med forretningsudvikling.
PRØV forretningsudvikling-testen

Hvad er forretningsudvikling

Forretningsudvikling går ud på at lave nogle ændringer med henblik på at opnå konkurrencemæssige fordele og dermed en større indtjening. Hvilke ændringer der skal foretages for at opnå disse konkurrencemæssige fordele kan variere fra virksomhed til virksomhed, men der er dog nogle generelle handlinger som erfaringsmæssigt virker i alle virksomheder. Vi har samlet eksperter i økonomi, salg, optimeringer, strategi og ledelse mv. og sammensætter altid det bedste hold til netop din virksomheds situation. Foruden din konkrete virksomheds situation tager vores rådgivning normalt udgangspunkt i din virksomheds stadie:

  • Iværksætter
  • Vækstvirksomhed
  • Virksomheder med stagnerende omsætning
  • Virksomheder med faldende omsætning
  • Kriseramte virksomheder

Helt generelt har iværksættere ofte brug for hjælp til at udarbejde budgetter samt evt. til sparring vedrørende deres forretningsplan. Målet er her at afgøre om virksomheden er levedygtig og om der kan fremskaffes den nødvendige kassekredit.

Vækstvirksomheder har ofte behov for at udarbejde systemer, således de daglige procedurer løses mest effektivt.

Virksomheder med stagnerende eller faldende omsætning har ofte brug for at ændre deres virksomhedsstrategi for ikke at ende som kriseramt virksomhed. Disse virksomheder skal derfor have klarlagt hvilke forretningsområder der er i deres virksomhed samt udarbejde rentabilitetsberegninger på kunder og produkter. Herudover skal der udarbejdes strategiske analyser som Porters Five Forces og SWOT-analyse. På baggrund af disse handlinger kan virksomhedens strategi revurderes, hvorefter der kan udarbejdes budgetter som viser hvad den økonomiske gevinst vil være af de påtænkte ændringer – samt om der er likviditet til at gennemføre de påtænkte ændringer. Besluttes det herefter at gennemføre ændringerne bør den løbende økonomirapportering indrettes således det er muligt at følge udviklingen, og dermed om tingene går som planlagt, eller der måske sker noget i omverdenen eller internt i virksomheden der giver behov for forskellige tiltag.

Kriseramte virksomheder er virksomheder som giver underskud og som mangler likviditet, hvorfor der normalt opleves et stort pres fra banker og leverandører. I kriseramte virksomheder har vi derfor normalt ekstra fokus på fremskaffelse af likviditet, men herudover er mange af opgaverne lig opgaverne ved forretningsudvikling i virksomheder med stagnerende eller faldende omsætning.

Tilbud på hjælp til forretningsudvikling

For at yde vore kunder den bedste rådgivning om forretningsudvikling har vi som nævnt samlet med bred skare af forskellige eksperter, såsom statsautoriserede revisorer, universitetsuddannede eksperter i strategi og ledelse, tidligere direktører, salgsdirektører, økonomidirektører og bestyrelsesmedlemmer samt tidligere bankansatte. Vi har den filosofi at hvis du skal lære noget om salg, skal du tale med en sælger som selv har prøvet at køre 40 timer på en uge uden at sælge noget som helst, have lært at tackle modgangen og få gang i salget. Samme princip gør sig gældende når vi rådgiver om forretningsudvikling. Vore eksperter har selv stået med mange af de udfordringer vore kunder møder, og derfor kan vi give en helhedsorienteret og værdiskabende rådgivning.

Vi arbejder med forretningsudvikling for virksomheder i alle brancher i hele landet og udarbejder meget gerne uforpligtende tilbud på hjælp til forretningsudvikling i din virksomhed.