Som noget meget atypisk for et revisionsfirma har vi strategikonsulenter og kolleger med topledererfaring fra “rigtige virksomheder”. Vi kombinerer derfor økonomi med strategi – og har selv prøvet det vi rådgiver om. Derfor er vi den oplagte samarbejdspartner til jer som ønsker vækst og udvikling i jeres virksomhed – uanset om målet er at øge overskuddet endnu mere eller om målet er at gennemføre en turnaround og bevare en kriseramt virksomhed.

Forretningsudvikling og turnaround skal altid tilpasses den konkrete situation, og derfor afholder vi altid et indledende møde med jer, hvor I præsenterer jeres virksomhed og fortæller hvad I ønsker at opnå med samarbejdet. På baggrund af disse oplysninger udarbejder vi forslag til konkret handlingsplan, som KAN indeholde elementer som:

  • Er der uhensigtsmæssige likviditetsmæssige begrænsninger, og hvis ja, hvordan kan disse da søges løst på kort sigt
  • Oplæg til rentabilitetsberegninger for at finde ud af hvad der tjenes penge på i dag
  • Oplæg til strategianalyser for at vurdere hvad det fremtidige udviklingspotentiale er for hvert forretningsområde, produktgruppe og kundegruppe
  • Vore anbefalinger med budgetter der viser den forventede indtjening, og oplæg til økonomirapportering der løbende kan måle om det går som forventet

Når handlingsplanen er godkendt og gennemført, får I det bedst mulige grundlag for at træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger. Vi hjælper gerne med implementering af ny strategi, træning af udvalgte medarbejdere mv. Kontakt os for en uformel drøftelse om hvordan vi kan hjælpe netop jeres virksomhed.

Statsautoriseret Revisor Rene Aagesen

Adm. partner, statsautoriseret revisor

René Aagesen
raa@revision-plus.dk
+45 88 44 77 11
Mere om René Aagesen