Alle virksomheder skal skifte ejer før eller siden. Det kan være fordi en virksomhed klarer sig så godt at virksomhedens ejer får et tilbud fra eksempelvis en konkurrent eller kapitalfond, som virksomhedens ejer ikke kan sige nej til. Det kan også være fordi virksomhedens ejer nærmer sig pensionsalderen, fordi virksomhedens ejer vurderer at andre er bedre til at løse de udfordringer virksomheden står overfor osv. Der kan derfor være mange årsager til at en forretningsafhændelse.

Hvordan kan forretningsafhændelse ske

Helt grundlæggende bør forretningsafhændelse ske ved salg af virksomhed eller ved generationsskifte. Generationsskifte anvendes normalt når der sker forretningsafhændelse til børn eller nære medarbejdere, mens salg af virksomhed normalt anvendes ved forretningsafhændelse til andre.

Når en virksomhedsejer afhænder sin virksomhed kan der være et mål om forhold som:

  • Størst mulig salgspris
  • Mindst mulig skattebetaling
  • At medarbejderne beholder deres job
  • At virksomheden fortsætter under nuværende navn

For at optimere ovenstående forhold er det helt generelt en god ide at kontakte os så tidligt som muligt. Eksempelvis opnås der normalt en højere salgspris for en salgsmodnet virksomhed end for en virksomhed der ikke er salgsmodnet, og salgsmodning tager tid. Herudover kræver eventuelle omstruktureringer, med henblik på at reducere skatten på salgsprisen, ofte flere år at gennemføre. Endvidere er det nødvendigt at finde den helt rigtige køber når der er stort ønske om at medarbejderne beholder deres job og at virksomheden fortsætter under eget navn.

Tilbud på hjælp til forretningsafhændelse

Vi afgiver meget gerne uforpligtende tilbud på rådgivning og hjælp til forretningsafhændelse. Indledningsvist skal det afklares hvornår forretningsafhændelse skal ske, og hvilke mål virksomhedsejeren har med forretningsafhændelsen. Herefter udarbejder vi i tæt samarbejde med virksomhedsejeren en plan for hvilke opgaver der skal udføres, af hvem og hvornår. Vi tilbyder forskellige eksperter såsom statsautoriserede revisorer, universitetsuddannede eksperter i strategi og ledelse, tidligere salgsdirektører mv. Vi har derfor mulighed for at sammensætte det bedste team til netop din forretningsafhændelse og forestår også meget gerne koordineringen med eksempelvis din advokat.