FN har udgivet 17 verdensmål, der forhåbentligt kommer til at fungere som et globalt kompas for fremtidig forretning frem til 2030.

Hos RéVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er vi meget bevidste om at vi er en del af samfundet og af miljøet. Vi er samtidig bevidste om, at vi ikke er i stand til at arbejde seriøst med alle 17 verdensmål. Derfor har vi valgt at arbejde med de verdensmål hvor vi har størst mulighed for at gøre en forskel, ligesom vi hjælper andre virksomheder med at arbejde med at tænke FN´s Verdensmål, samfund, miljø og bæredygtighed ind i deres forretningsmodel.

Vi har valgt at indarbejde følgende verdensmål, som vi har omarbejdet til danske forhold, i vores forretningsmodel. Ikke fordi at det i sig selv er et mål at leve op til flere af FN´s Verdensmål, men fordi at det er sund fornuft:

  • Verdensmål nr. 1 Afskaf fattigdom: Vi hjælper ikke alene virksomheder med revision og regnskab, men også med forretningsudvikling. Det hjælper virksomheder med at bevare arbejdspladser og med at få økonomisk råderum til at hjælpe andre.
  • Verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel: Som en vidensvirksomhed er vi fuldstændigt afhængig af vores kollegers hoveder. Samtidig befinder vi os i et samfund og i en branche, hvor flere og flere bliver ramt af stress. Vi lader det derfor være helt op til den enkelte kollega hvor mange timer man ønsker at arbejde, vi vægter humor utroligt højt og er der behov for det, er der plads til at man kan tage sine børn med på arbejde.
  • Verdensmål nr. 5 Ligestilling mellem kønnene: Hos os har alle lige muligheder for uddannelse, spændende opgaver og løn. Vi kigger ikke på køn, men på kompetencer.
  • Verdensmål nr. 7 Bæredygtig energi: På kontorer hvor opvarmning skete med elradiatorer, har vi installeret luft-luft-pumper. Herudover har vi reduceret vores forbrug af papir ved i størst muligt omfang at underskrive årsrapporter og arkivere regnskabsmateriale digitalt.

Vi  arbejder løbende med nye målsætninger for samfund, miljø og bæredygtighed. Vi håber at mange bække små gør stor å, og at vores bidrag derfor i det samlede billede gør en forskel.