Hvor virksomheder førhen så samfund og miljø som ressourcer de kunne forbruge efter behov, bliver flere og flere virksomheder i dag bevidste om at gøre deres bedste for at bidrage til samfundet og til miljøet. Det gør de bl.a. ved at arbejde aktivt med FN´s 17 Verdensmål:

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskab og forhandling

Ud over at det er moralsk rigtigt at arbejde aktivt for at forbedre samfundet, miljøet og at bidrage til at vi kan overdrage vores planet i bedst mulig tilstand til vores kommende generationer, er det i dag også forretningsmæssigt fornuftigt at arbejde aktivt med FN´s Verdensmål. Samfund og miljø spiller en større og større rolle i bevidstheden hos både kunder og medarbejdere, og derfor kan en virksomhed ofte differentiere sig, tilstrække og motivere medarbejdere samt øge deres salg ved at arbejde aktivt med FN´s Verdensmål.

Vores strategikonsulenter hjælper jer meget gerne med at arbejde med FN´s Verdensmål, samfund, miljø og bæredygtighed, uanset om I bruger os som jeres revisor eller om I gerne vil blive hos jeres nuværende revisor. I de mål og delmål hvor det er muligt, tænker vi naturligvis leanoptimeringer og oplysninger i årsrapporten ind i processen.

Kontakt os allerede i dag på kontakt@revision-plus.dk eller på telefonnummer 88447799 og hør hvad vi kan gøre for jer.

Ole Sohn Jensen, Strategikonsulent

Strategikonsulent

Ole Sohn Jensen
kontakt@revision-plus.dk
+45 88 44 77 99
Mere om Ole Sohn Jensen

Strategikonsulent Troels Frøkjær Christensen

Strategikonsulent

Troels Frøkjær Christensen
kontakt@revision-plus.dk
+45 88 44 77 99
Mere om Troels Frøkjær Christensen

Strategikonsulent John Knudsen

Strategikonsulent

John Knudsen
kontakt@revision-plus.dk
+45 88 44 77 99
Mere om John Knudsen