ErhvervsService kan bestå i hjælp til en eller flere af følgende opgaver:

 • Bogføring af finansbilag, kreditorbilag og fakturering
 • Momsafregning og momsafstemning
 • Afstemning af finansbalance
 • Udarbejdelse af løn og lønafstemning
 • Betaling af regninger og afstemning af kreditorkontoudtog
 • Udsendelse af rykkere til debitorer og styring af inkassosager
 • Udarbejdelse af økonomirapportering og ledelsesrapportering
 • Controlling, besparelsesforslag og optimeringsforslag
 • Udarbejdelse af budgetter som driftsbudget, investeringsbudget og likviditetsbudget
 • Regnskabsassistance og opstilling af regnskab
 • Forberedelse til revision, udvidet gennemgang eller review

Med ErhvervsService kan du dermed helt eller delvist outsource virksomhedens administrative opgaver og i stedet koncentrere dig om forretningsmæssige forhold.

Hvem kan bruge ErhvervsService

ErhvervsService er særligt en fordel hvis du kan svare ja til et eller flere af disse spørgsmål:

 • Der er ikke tilstrækkelige opgaver til at ansætte en bogholder, eller til at ansætte en bogholder til
 • Der er ikke tilstrækkelige opgaver til at ansætte en regnskabschef
 • Der ønskes sikkerhed for at der betales det korrekte i skat, moms og afgifter
 • Der mangler kompetencer i økonomiafdelingen
 • Der ønskes en hurtig økonomirapportering til ledelsen eller til banken
 • Nogle måneder er der mange administrative opgaver, andre måneder er der meget få administrative opgaver
 • Der ønskes ikke sårbarhed ved langvarig sygdom, fratrædelse, ferie og barsel mv.

Tilbud på ErhvervsService

Vi afgiver gerne uforpligtende tilbud på ErhvervsService. Sammen afklarer vi hvilke opgaver der skal løses af hvem og hvornår, hvorefter vi udfører ErhvervsService hos dig, via en opkobling til jeres økonomisystem eller ved online bogføring. Vi rådgiver løbende om mulige forbedringer af jeres forretningsgange og økonomirapportering, ligesom vi sørger for at foretage de rette momsmæssige og skattemæssige fradrag. Vi hjælper også gerne med at automatisere bogføringen mest muligt, således at eksempelvis fakturaer fra leverandører sendes via internettet og automatisk indlæses og bogføres i økonomisystemet.