Earn out anvendes typisk ved salg af virksomhed, hvor der usikkerhed eller uenighed om virksomhedens værdi. Her kan køber og sælger vælge at aftale en foreløbig pris for virksomheden, som udbetales til sælger. Herefter modtager sælger yderligere betaling, som afhænger af hvor meget virksomheden tjener i de kommende år. I en earn out skal det derfor aftales hvor stor en del af overskuddet der skal betales til sælger, og i hvor mange år. Herudover skal det aftales hvor stor indflydelse sælger skal have i virksomheden i de pågældende år.

Tilbud på hjælp til earn out

Vi udarbejder meget gerne uforpligtende tilbud på hjælp til at udforme en earn out aftale med udgangspunkt i netop jeres situation. Vi rådgiver om de økonomiske forhold, de skattemæssige forhold og øvrige relevante forhold.