Blue ocean strategi er et værktøj til strategisk forretningsudvikling, hvor målet er at skabe et marked uden konkurrence ved at arbejde med værdi-innovation. Målet er derfor ikke at fokusere på enten differentiering eller på lave omkostninger, men at finde det rette mix herimellem.

Strategien tager udgangspunkt i en analogi om det blå og det røde ocean. Det røde ocean er kendetegnet ved høj konkurrenceintensitet, hvor forskellige virksomheder tilbyder ensartede produkter som sælges til samme målgruppe. Det blå ocean er derimod et uudforsket marked, men deraf følgende lavere konkurrence og mulighed for højere avance.

Hvordan en virksomhed kan udarbejde en Blue ocean strategi afhænger altid af den konkrete situation, men kræver kreativitet og at der tænkes ud af boksen. En virksomhed der befinder sig i et rødt ocean, kan dog eksempelvis forsøge at finde et blåt ocean ved at hente inspiration fra andre brancher eller ved at omdefinere målgruppen.

Som virksomhed skal man være opmærksom på at ethvert blåt ocean før eller siden bliver til et rødt ocean, da ethvert attraktivt marked før eller siden tiltrækker andre virksomheder. Det anbefales derfor løbende at arbejde med Blue ocean strategi, således virksomheden hele tiden er forberedt på morgendagens konkurrence.

Hjælp til Blue ocean strategi

Vi tilbyder hjælp til udformning af Blue ocean strategi og på strategiarbejde i øvrigt. Vi tilbyder både strategikonsulenter og revisorer, og kombinerer derfor strategianalyser med økonomiske beregninger, hvilket giver jer det bedste beslutningsgrundlag for at træffe forretningsmæssige beslutninger.