Et advisory board har til opgave et rådgive og støtte en virksomhedsejer eller en bestyrelse. Et advisory board minder derfor om en professionel bestyrelse, men adskiller sig særligt ved at et advisory board alene har en rådgivende funktion, hvor en bestyrelse i stedet har beslutningskompetence. Herudover adskiller et advisory board sig eksempelvis fra en bestyrelse ved at medlemmerne hurtigt kan udskiftes efter behov, og ved at medlemmerne ikke hæfter personligt for de beslutninger som virksomheden træffer. Arbejdsopgaver, arbejdsbetingelser og honorar præciseres i en kontrakt.

Hjælp til advisory board

Vores vigtigste opgave er at skabe værdi for vore kunder. Denne værdi skaber vi ofte ved at se muligheder for forretningsudvikling i vore kunders regnskab og økonomiske rapporteringer, som vi kan supplere med kalkuler, rentabilitetsberegninger og strategianalyser efter behov. Kontakt os meget gerne for en drøftelse af hvordan vi kan hjælpe netop jeres advisory board – som rådgiver eller som medlem.