Et selskab kan vælge at have både A-aktier og B-aktier, hvor B-aktierne tegnes til en meget lav kurs. Når der tegnes B-aktier i et selskab, bliver værdien af A-aktierne derfor umiddelbart udvandet. For at undgå denne udvanding får B-aktierne først ret til udbytte fra selskabet når A-aktierne har fået det udbytte der udligner forskellen mellem det beløb B-aktierne blev tegnet til, og det beløb B-aktierne burde have været tegnet til. A/B-aktier / aktier med ret til forlods udbytte er dermed ikke en model der har til hensigt at tilgodese nye aktionærer med aktier til favørpris. Derimod er A/B-aktier / aktier med ret til forlods udbytte en model der har til hensigt at tilgodese nye aktionærer med aktier der kan erhverves uden at optage store lån. Ordningen er derfor særlig egnet i de tilfælde hvor nye aktionærer eller ejerledere står uden opsparing. Derfor er ordningen ofte velegnet til generationsskifter og ved optagelse af ledende medarbejdere i ejerkredsen.

I de tilfælde hvor aktier med forlods udbytteret udstedes til en person der ikke er i familie med de personer der ejer A-aktierne, er udgangspunktet at de nye aktionærer vil betale mindst muligt for B-aktierne, mens ejerne af A-aktierne ønsker at de nye aktionærer skal betale mest muligt for B-aktierne. Denne pris kan enten være selve den kurs B-aktierne tegnes til, eller det beløb A-aktierne skal have i forlods udbytte. Når der tegnes B-aktier til en person der ikke er i familie med de personer der ejer A-aktierne, er udgangspunktet derfor at disse B-aktier er tegnet på markedsvilkår. Tegnes B-aktier derimod af en søn eller af en datter som led i et generationsskifte anbefaler vi altid at der indhentes et bindende svar fra SKAT.

Hjælp til A/B-aktier / aktier med ret til forlods udbytte

Vi udarbejder meget gerne uforpligtende tilbud på hjælp til rådgivning om A/B-aktier / aktier med ret til forlods udbytte. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i netop jeres situation, herunder om der er andre modeller der er bedre egnet under hensyn til eksempelvis likviditetsmæssige forhold. Herudover rådgiver vi om ejeraftaler, særejer, testamenter og skatterådgivning generelt.